miércoles, 12 de diciembre de 2012

Formació
Després d’assistir, entre altres, als cursos de;


"URBANISME PER PETITS MUNICIPIS".
Dins del Pla agrupat de formació continua AFEDAP 2012 que promouen conjuntament la Diputació de Lleida i l'Associació Catalana de Municipis.
 
JORNADA DE FORMACIÓ EN L'ÚS DEL VISOR SITMUN,
Gestionat per la Diputació de Lleida.

GEORECURSOS pel manteniment cooperatiu de la Base de
Dades de carrers de Catalunya
Gestionat per l’Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC).

Tramitació de CÉDULES HABITABILITAT
Gestionat per l’Institut Tecnològic de Lleida (ITL).Han arribats els títols (imatges que s'adjunten) d’assistència als cursos sobre sòl no urbanitzable i intervenció administrativa ja realitzats, si aquest fet hi afegim que pràcticament finalitza el POSGRAU EN REHABILITACIÓ organitzat per l’escola Sert i realitzat al Col·legi d’Arquitectes de Lleida es pot dir que;

Formació = Necessitat bàsica de l’Arquitecte Contemporani.miércoles, 10 de octubre de 2012

A punt per la bandera...

Esperant poder fer moltes més estructures en aquesta que es la nostra terra desitjant posar la bandera un dia proper.
 
 

Les vistes són privilegiades...
Tant de dins enfora com de fora a dins

 
 
 

Activitats...

Davant de les últimes obertures de locals comercials al Municipi d’ Almacelles, desprès de finalitzar els PROJECTES D'ACTIVITAT podem dir que...

S’ha d’agrair als clients que pretenen endolcir-te la vida i ha atorgat el vot de confiança per realitzar els pertinents documents de l’activitat.
 
  La casa del Dolç
 
i també per la gent que vetlla perque tots estem ben comunicats a través de la telefonia mòbil i de la tecnologia dels ordinadors i els seus complements.

 

 
 
 
 
Infocoste.com

lunes, 2 de julio de 2012

Cèdula d'habitabilitat de segona ocupació (habitatge usat)

La cèdula d'habitabilitat és un document administratiu que acredita que un habitatge és apte per a ser destinat a residència de persones i té les condicions tècniques d'habitabilitat segons la normativa vigent.

A qui va dirigit?
A les persones propietàries de l'habitatge, administradores o representants autoritzats.

Quan ens poden demanar la cèdula?
 Al transmetre un habitatge en Venda, Lloguer o Cessió d'ús.
També serveix per donar-se d'alta dels serveis
Aigua, Electricitat, Gas, Telecomunicacions i altres serveis.

Com s’aconsegueix i quins tràmits s’han de seguir?
1.   El client truca al tècnic particular per la realització del Certificat.
2.    El tècnic realitza la inspecció de l’habitatge i comprova les mesures i superfícies del mateix són les correctes, i realitza el “check list” del compliment del requisits de l’habitatge.
3.    L’Arquitecte emet un certificat tècnic de compliment que porta incorporada la sol·licitud en el mateix formulari. Aquest formulari va visat pel Col·legi d’Arquitectes de Catalunya.
4.    Aquest certificat s’ha de portar a l’oficina territorial d’habitatge, en nostre cas en;
Demarcació de Lleida
C/ Canyeret, 2
25007 Lleida
5.    Un cop realitzat el registre d’entrada de la documentació, reps una carta de pagament de la tramitació de la cèdula (taxa de 6,75€).
6.    Pagament de la taxa de la cèdula.
7.    Recollida de la CÈDULA HABITABILITAT DE SEGONA OCUPACIÓ.
Concretament al Departament de Lleida el termini aproximat de recollida sol oscil·lar entre una i dues setmanes desprès de la realització de la sol·licitud.


QUINS SÓN ELS TRÀMITS QUE NOSALTRES REALITZEM?
Del 2on al 7è + un 8è d’entregar la cèdula al Client.
Es realitza tot el seguiment  de la tramitació fins la consecució de l’objectiu final d’obtenir la cèdula d’habitabilitat.

Normalment, durant el procés de tramitació i acceptació del certificat sempre pot haver-hi petites discrepàncies, tenir que aportar documentació o aclariments d’algun tipus, fet que cada propietari agraeix que ho respongui el tècnic contractat i no tingui que realitzar-ho per si mateix, normalment amb un context que no coneix.
Actualment es pot observar que s’ofereixen cèdules a molt baix cost, principalment per Internet, en tot cas es basarà molt possiblement en la NO-realització dels tràmits abans detallats o simplement en la realització parcial e insuficient dels mateixos.

Podeu trobar mes informació a respecte en:


jueves, 21 de junio de 2012

Obertura de nou gimnàs

No es tracta d’una primícia ja que molta gent ja es coneixedora del fet que està a punt d’obrir un nou gimnàs a Almacelles;

ESPAI FITNESS

Actualment es troba en fase de "reforma" i acabant de donar l’últim retoc tant a l’espai com a l’equipament interior, tot això abans d’elaborar i comunicar la oportuna Llicència d’Activitat.
Aquest gimnàs comptarà amb una sala polivalent de noranta metres quadrats, una sauna d’infrarojos, un espai destinat a màquines de musculació de més de cent deu metres quadrats i a tot això amb l’afegitó d’altres espais i activitats que deixarem per descobrir durant la seva inauguració.

Tanmateix, si ens hi atansem podrem trobar-hi uns promotors molt il·lusionats amb el seu nou projecte.

lunes, 11 de junio de 2012

Iniciant....


Sempre es considera especial el fet de començar a “plasmar” en la realitat tot allò que inicialment has projectat.
Una vegada més s’inicia, de molt baix cap a dalt, el procés de construcció d’una vivenda unifamiliar.
Aquest cop un habitatge en testera, personalment en una de les millors cantonades “lliures” del municipi. D'aquí uns mesos ja no ho podrem dir, i en el seu lloc esperem dir un bon edifici destinat a habitatge amb vistes al parc de l’aigua.