miércoles, 10 de octubre de 2012

A punt per la bandera...

Esperant poder fer moltes més estructures en aquesta que es la nostra terra desitjant posar la bandera un dia proper.
 
 

Les vistes són privilegiades...
Tant de dins enfora com de fora a dins

 
 
 

Activitats...

Davant de les últimes obertures de locals comercials al Municipi d’ Almacelles, desprès de finalitzar els PROJECTES D'ACTIVITAT podem dir que...

S’ha d’agrair als clients que pretenen endolcir-te la vida i ha atorgat el vot de confiança per realitzar els pertinents documents de l’activitat.
 
  La casa del Dolç
 
i també per la gent que vetlla perque tots estem ben comunicats a través de la telefonia mòbil i de la tecnologia dels ordinadors i els seus complements.

 

 
 
 
 
Infocoste.com