miércoles, 12 de diciembre de 2012

Formació
Després d’assistir, entre altres, als cursos de;


"URBANISME PER PETITS MUNICIPIS".
Dins del Pla agrupat de formació continua AFEDAP 2012 que promouen conjuntament la Diputació de Lleida i l'Associació Catalana de Municipis.
 
JORNADA DE FORMACIÓ EN L'ÚS DEL VISOR SITMUN,
Gestionat per la Diputació de Lleida.

GEORECURSOS pel manteniment cooperatiu de la Base de
Dades de carrers de Catalunya
Gestionat per l’Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC).

Tramitació de CÉDULES HABITABILITAT
Gestionat per l’Institut Tecnològic de Lleida (ITL).Han arribats els títols (imatges que s'adjunten) d’assistència als cursos sobre sòl no urbanitzable i intervenció administrativa ja realitzats, si aquest fet hi afegim que pràcticament finalitza el POSGRAU EN REHABILITACIÓ organitzat per l’escola Sert i realitzat al Col·legi d’Arquitectes de Lleida es pot dir que;

Formació = Necessitat bàsica de l’Arquitecte Contemporani.miércoles, 10 de octubre de 2012

A punt per la bandera...

Esperant poder fer moltes més estructures en aquesta que es la nostra terra desitjant posar la bandera un dia proper.
 
 

Les vistes són privilegiades...
Tant de dins enfora com de fora a dins

 
 
 

Activitats...

Davant de les últimes obertures de locals comercials al Municipi d’ Almacelles, desprès de finalitzar els PROJECTES D'ACTIVITAT podem dir que...

S’ha d’agrair als clients que pretenen endolcir-te la vida i ha atorgat el vot de confiança per realitzar els pertinents documents de l’activitat.
 
  La casa del Dolç
 
i també per la gent que vetlla perque tots estem ben comunicats a través de la telefonia mòbil i de la tecnologia dels ordinadors i els seus complements.

 

 
 
 
 
Infocoste.com

lunes, 2 de julio de 2012

Cèdula d'habitabilitat de segona ocupació (habitatge usat)

La cèdula d'habitabilitat és un document administratiu que acredita que un habitatge és apte per a ser destinat a residència de persones i té les condicions tècniques d'habitabilitat segons la normativa vigent.

A qui va dirigit?
A les persones propietàries de l'habitatge, administradores o representants autoritzats.

Quan ens poden demanar la cèdula?
 Al transmetre un habitatge en Venda, Lloguer o Cessió d'ús.
També serveix per donar-se d'alta dels serveis
Aigua, Electricitat, Gas, Telecomunicacions i altres serveis.

Com s’aconsegueix i quins tràmits s’han de seguir?
1.   El client truca al tècnic particular per la realització del Certificat.
2.    El tècnic realitza la inspecció de l’habitatge i comprova les mesures i superfícies del mateix són les correctes, i realitza el “check list” del compliment del requisits de l’habitatge.
3.    L’Arquitecte emet un certificat tècnic de compliment que porta incorporada la sol·licitud en el mateix formulari. Aquest formulari va visat pel Col·legi d’Arquitectes de Catalunya.
4.    Aquest certificat s’ha de portar a l’oficina territorial d’habitatge, en nostre cas en;
Demarcació de Lleida
C/ Canyeret, 2
25007 Lleida
5.    Un cop realitzat el registre d’entrada de la documentació, reps una carta de pagament de la tramitació de la cèdula (taxa de 6,75€).
6.    Pagament de la taxa de la cèdula.
7.    Recollida de la CÈDULA HABITABILITAT DE SEGONA OCUPACIÓ.
Concretament al Departament de Lleida el termini aproximat de recollida sol oscil·lar entre una i dues setmanes desprès de la realització de la sol·licitud.


QUINS SÓN ELS TRÀMITS QUE NOSALTRES REALITZEM?
Del 2on al 7è + un 8è d’entregar la cèdula al Client.
Es realitza tot el seguiment  de la tramitació fins la consecució de l’objectiu final d’obtenir la cèdula d’habitabilitat.

Normalment, durant el procés de tramitació i acceptació del certificat sempre pot haver-hi petites discrepàncies, tenir que aportar documentació o aclariments d’algun tipus, fet que cada propietari agraeix que ho respongui el tècnic contractat i no tingui que realitzar-ho per si mateix, normalment amb un context que no coneix.
Actualment es pot observar que s’ofereixen cèdules a molt baix cost, principalment per Internet, en tot cas es basarà molt possiblement en la NO-realització dels tràmits abans detallats o simplement en la realització parcial e insuficient dels mateixos.

Podeu trobar mes informació a respecte en:


jueves, 21 de junio de 2012

Obertura de nou gimnàs

No es tracta d’una primícia ja que molta gent ja es coneixedora del fet que està a punt d’obrir un nou gimnàs a Almacelles;

ESPAI FITNESS

Actualment es troba en fase de "reforma" i acabant de donar l’últim retoc tant a l’espai com a l’equipament interior, tot això abans d’elaborar i comunicar la oportuna Llicència d’Activitat.
Aquest gimnàs comptarà amb una sala polivalent de noranta metres quadrats, una sauna d’infrarojos, un espai destinat a màquines de musculació de més de cent deu metres quadrats i a tot això amb l’afegitó d’altres espais i activitats que deixarem per descobrir durant la seva inauguració.

Tanmateix, si ens hi atansem podrem trobar-hi uns promotors molt il·lusionats amb el seu nou projecte.

lunes, 11 de junio de 2012

Iniciant....


Sempre es considera especial el fet de començar a “plasmar” en la realitat tot allò que inicialment has projectat.
Una vegada més s’inicia, de molt baix cap a dalt, el procés de construcció d’una vivenda unifamiliar.
Aquest cop un habitatge en testera, personalment en una de les millors cantonades “lliures” del municipi. D'aquí uns mesos ja no ho podrem dir, i en el seu lloc esperem dir un bon edifici destinat a habitatge amb vistes al parc de l’aigua.


sábado, 2 de junio de 2012

Pla Especial Parc de les Olors "Can Gesé". Part 2º

L’activitat del Parc de les Olors Can Gesé d’ Almacelles, es un model de desenvolupament basat en un entorn col·laboratiu dins de la Xarxa de Parcs de les Olors de Catalunya, es una iniciativa associada a la divulgació del coneixement, creació de productes artesans relacionats amb el món de les plantes aromàtiques, culinàries i medicinals.

 
 
Projecte de paisatgisme sostenible, basat en una mínima intervenció de l’espai i amb l’aprofitament dels recursos de la nostra zona.L’any 2009 vàrem iniciar el camí de legalització d’aquest parc, desprès de recorre un llarg camí i gràcies a la col·laboració del consistori pertinent, dos anys i escaig mes tard, vàrem aconseguir tenir un pla especial que permet i garanteix la legalitat de la construcció i usos que s’hi desenvolupen i permet ampliar-los de cara a les propostes que s’intentaran desenvolupar en un futur no llunyà.

Es programa d’activitats actualment inclou entre altres... visites concertades, guiades i tallers monogràfics sobre el món de les plantes aromàtiques, dels sabons i olis...


Per tant, es un espai que acull diferents formes d’oci sostenible en concordança amb l’espai que l’envolta.

Per altra banda, es una oportunitat d’ocupació per persones amb discapacitat, dones, i altres col·lectius amb risc de marginalitat.

Un cop més, donar gràcies als promotors i amics per atorgar la confiança que sempre han mostrat i mai han perdut, confiança i complicitat que ens ha dut fins on som i ens durà fins on arribem amb
EL PLA ESPECIAL PARC DE LES OLORS CAN GESÉ

martes, 29 de mayo de 2012

Pla Especial Parc de les Olors "Can Gesé". Part 1º

Aquesta setmana es realitzarà un "esdeveniment" al Parc de les Olors Can Gesé d’ Almacelles. Parc en que vaig tenir el plaer de participar durant la seva gestació, formació i al que sempre em sento vinculat.... dons és un projecte VIU i en continu moviment.

Durant la setmana intentaré sintetitzar amb imatges el procés ja recorregut de transformació de l'estat inicial de granges en sòl no urbanitzable i terrenys erms fins arribar a Pla Especial Parc de les Olors "Can Gesé".Avui us deixo dues imatges:
De l'esdeveniment per qualsevol que vulgui apuntar-s'hi.
Una... dels milers d'imatges que m'agradaria mostrar.

miércoles, 23 de mayo de 2012

Bàscula de GuardiolaGuardiola és un petit nucli població que pertany al Municipi de Vilanova de l’Aguda, a finals de l’any 2009, vaig tenir la oportunitat de projectar dues actuacions per tal de millorar les infraestructures existents.
El primer projecte es redactà per la renovació de l’enllumenat públic. Com a novetat en aquests nuclis més petits es va instal·lar un regulador de fluxe que és l'aparell encarregat de variar la intensitat de la llum segons la franja horària, i per tant, també regula la despesa en el consum elèctric, l’obra finalitzava el mes d’abril de tot just fa un any.
La segona actuació va ser la elaboració del projecte per la substitució de la bàscula municipal i adequació de l’entorn. Cal ressaltar la  precarietat de la bàscula de metall existent, oxidada en la seva major part i de solament vuit metres de longitud que juntament amb l’afegitó de la dificultat d’accés produïen una limitació alhora de la seva correcta utilització.
En el dia d’avui, la tasca de verificació per part de l’empresa Applus+, culmina la bona execució per part de l’empresa contractada permeten que la direcció facultativa doni com finalitzada l’obra la bàscula.
D’ara endavant, Guardiola podrà gaudir d’aquest nou equipament, i per tant, disposarà per tots aquells que la vulguin utilitzar, d’una bàscula plana de formigó amb les característiques principals de tenir un entorn adequat, una plataforma de pesatge de setze metres de longitud per tres d’amplada i tenir una capacitat de pesada fins a 60.000kg.

martes, 22 de mayo de 2012

Un “collage” en façana

Sembla mentida que tots els maons cara vista que es veuen en la imatge surtin del mateix palet.
Bé, s’ha de matisar que realment NO hi surten tots del mateix palet, però ja n’hi ha UN que se’n cuida, amb molta cura, d’agafar-n’hi un d’aquí... l'altre d'allà... en definitiva de barrejar-los.

Realment no podria determinar si la imatge s'ha penjada del dret o del revés, tan és !! el resultat molt possiblement seria igualment interessant.

domingo, 20 de mayo de 2012

Pantalà

TI-PR-2012-  PANTALÀ de TIURANA

Feia molts dies que hi anavem darrera... doncs ha arribat, potser serà una tasca professionalment petita i sencilla que es solucioni amb un Projecte Reduït... però es admirable la col·laboració de la gent del municipi i el sentiment de participar activament en i per TIURANA!!